Tartu 2024: Euroopa Kultuuripealinn

Euroopa kultuuripealinn on üks prestiižikamaid ja laiaulatuslikumaid kultuuriprojekte Euroopas. See ei ole pelgalt kunstiprojekt, vaid terviklik kultuuri- ja arenguprogramm, mis ühendab linna või piirkonna ideed, inimesed ning erinevad valdkonnad. 2024. aasta Euroopa kultuuripealinnaks valiti Tartu, olles keskuseks kogu Lõuna-Eestile, haarates endasse 19 Lõuna-Eesti omavalitsust.

Juba 2017. aastal võttis Tartu linnavolikogu ühehäälselt vastu otsuse kandideerida Euroopa kultuuripealinnaks. 2018. aastal alustas Tartu linnavalitsuse kultuuriosakond Tartu 2024 kandidatuurimeeskonnaga tööd ning võit tuli 2019. aastal, kui rahvusvaheline ekspertkomisjon kuulutas Tartu Euroopa kultuuripealinnaks.

Tartu 2024 saab olema aasta, kus kogu Euroopa tähelepanu koondub sellele piirkonnale. Ühiselt tegutsedes on neil võimalus luua unikaalne kultuuriprogramm, mis pakub midagi erakordset nii eelnevatel kui ka järgnevatel aastatel.

Sihtasutus Tartu 2024 vastutab kandidatuuriraamatus esitatud programmi, kommunikatsiooni- ja turundustegevuste ning rahastuse täideviimise eest. Jaanuar 2024 toob kaasa piduliku Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 avanädala, mis kulmineerub 26. jaanuaril vaatemängulise etendusega „Kõik on kokku üks!”, kus astuvad lavale armastatud artistid, näitlejad, tantsijad ja uued loomingulised kooslused.

20 Lõuna-Eesti omavalitsust toovad publikuni erinevaid sündmusi, jagades oma kultuurilugu, mis on ühtaegu ainulaadne ja kõnekas. Koostöö ja ühtne visioon on sillutanud teed Euroopa kultuuripealinna tiitlini ning koos seisavad nad ühiste tegevuste ja kultuuriprogrammi kavandamise eest.

2024. sajandi suurimaks väljakutseks on kohanemine inimtekkeliste kliimamuutustega ja nende laastava mõju leevendamine. See nõuab jõulist tegevust elurikkuse taastamisel ja süsinikuneutraalsuse saavutamisel. Kuid muutused mõttemallides ja elustiilides ei tule kergelt. Siin avaneb Euroopa kultuuripealinnal suur ja mitmekülgne tegevusväli.

Kultuur, eriti koosloome kunstides, omab võimet harida ja inspireerida inimesi hoolima ning tegutsema. See suudab provotseerida mõtlemist ning aidata inimestel mõista ja tegutseda kliimamuutuste leevendamise suunas. Euroopa kultuuripealinn saab olla sild mineviku ja tuleviku vahel, ühendades digipõlvkondade ja esivanemate pärimused ning uskumused.
Tulevikulinnad ja -regioonid seisavad silmitsi väljakutsega ühendada inimväärne elukvaliteet, kultuuriline rikkus ning ökosüsteemide säilimine. Kultuuriline ja keskkondlik hool aitab ületada digiajastu ja traditsioonide vahelist lõhet, äratab ellu rahvapärandit kaasaegses kunstis ning toetab elurikkust linnaruumis.

Tänavakunst, säästlik arhitektuur ning loov liikumine linnas on osa kultuurilisest rikkusest, mis omakorda rikastab ka bioloogilist elurikkust linnakeskkonnas. Need on elemendid, mis aitavad kujundada kultuurilist ja looduslikku mitmekesisust.
Euroopa kultuuripealinn saab olla platvormiks, mis õpetab ja innustab inimesi loodushoidlikumalt käituma, mitte ainult kunsti kaudu, vaid ka igapäevases linlikus elus – olgu selleks kodu ehitamine ja hoidmine, aia rajamine või moe- ja disainimaailma mõistlikum areng.

Kultuur ja keskkond on tihedalt põimunud ning annavad võimaluse mõista, kuidas olla parem kaaskodanik nii loodusele kui ka enda ja teiste jaoks. Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 saab olla selle teekonna juhendajaks, inspireerides ja suunates inimesi loodushoidlikuma tuleviku poole.

Tartu 2024 programmi põhieesmärk on tuua inimesteni rohkem kui 1000 eriilmelist sündmust, mis ulatuvad läbi terve aasta Tartus ja Lõuna-Eestis. See programm on mitte ainult suur kultuuripidu, vaid ka õppetund ellujäämise kunstidest – teadmistest, oskustest ja väärtustest, mis aitavad meil tulevikus paremini elada. Ühtne kogukond soovib jagada neid teadmisi, õppida teistelt ning seeläbi luua kultuuri abil paremat homset.

Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 käsitleb nii linna kui ka Lõuna-Eesti piirkonna mitmekülgsust. See on võimalus kaasata laialdane hulk inimesi, luues ühiselt pikaajalisi muutusi kogukonna struktuuris ja suhtumistes. Selle programmi eesmärk on mitte ainult köita külastajaid kogu Eestist ja välismaalt, vaid ka haarata kaasa võimalikult palju kohalikke elanikke, et luua koos kestvaid muutusi Tartus ja Lõuna-Eestis.
Tartu 2024 toob endaga kaasa võimaluse kogeda Lõuna-Eesti ainulaadset kultuuri ja avastada piirkonna mitmekesisust ning rikkalikku ajalugu ja traditsioone. Sel aastal avaneb uks kultuuridele, kus kohtuvad minevik ja tänapäev, luues midagi täiesti erakordset.