2024. aasta investeerimistrendid

Alustades aastat 2024 tähendab investeerimisotsuste tegemine paljude tegurite kaalumist, eriti pärast eelnevat aastat, mil rohesektor ja taastuvenergia said osa kannatada. Selle aasta väljakutsed hõlmavad intressimäärade tõusu, inflatsiooni surveid ja taastuvenergia sektori ebakindlust.

Juba 2023. aastal toimus ESG fondidest märkimisväärne raha väljavool, mis võib jätkuda ka sel aastal. Investorid, näiteks Märten Kress, ennustavad taastuvenergia valdkonnale väljakutseid. Eelnevalt sõlmitud pikaajalised energiamüügilepingud ei arvestanud inflatsiooniga, mis tõi kaasa suurenenud kulud. Selline olukord võib tõsta fookusesse fossiilkütused, naftaaktsiad ja energiasektori laiemalt.

S&P 500 indeksi tootlus ja tehnoloogiasektor on teine oluline teema. Kui 2023. aastal tõusid tehnoloogiasektori ettevõtted, olles üks suurimatest tõusjatest, jääb küsimus, kas see trend jätkub. Mõned arvavad, et tehisintellekti integreerimine ettevõtetesse võib olla uus suund, mis võib mõjutada tehnoloogiasektorit positiivselt.

Kinnisvarasektori poole vaatamist soovitatakse, eriti väljaspool Eestit, kus ettevõtete hinnatase on langenud. Märten Kressi hinnangul võivad kestvuskaubad, transpordi- ja tööstussektor anda hea tootluse.

Mis puutub intressimäära tõususse ja inflatsiooni, siis prognooside kohaselt võib majanduse elavnemine ja ettevõtete tulemuste paranemine toetada aastat 2024. Samal ajal on oluline arvestada sõjaliste konfliktide ja võimaliku inflatsiooniga, mis võivad tuua turule ootamatuid muutusi.

Seega kokkuvõtlikult võib öelda, et aasta investeerimisvõimalused on mitmetahulised, kuid mõned sektorid ja valdkonnad võivad pakkuda potentsiaali paremateks tootlusteks võrreldes teistega.

Tehnoloogiasektor: Kuigi mõned hoiatavad, et valuatsioonid on juba kõrged, võib tehnoloogiasektor siiski pakkuda head tootlust. Eelkõige võib tähelepanu keskenduda tehisintellekti integreerimisele ettevõtetesse ning tehisintellekti toodetest ja teenustest saadavale kasule. Ettevõtted nagu Microsoft, Google ja teised, kes on tehisintellekti ja pilveteenuste valdkonnas liidrid, võivad olla heaks valikuks.

Kinnisvarasektor: Väljaspool Eestit, kus ettevõtete hinnad on langenud, võib olla kasvuruumi kinnisvarasektoris. Kestvuskaubad, transpordi- ja tööstussektor võivad selles valdkonnas anda head tootlust.
Fossiilkütused ja energiasektor: Taastuvenergia sektorile võib kanda kinnitada fossiilkütuste ja energiasektori tõus. Märten Kress viitab võimalusele, et naftaaktsiad ja muud energiasektori ettevõtted võivad saada suuremat tähelepanu.

Kuigi need on vaid mõned valdkonnad, kus võiks 2024. aastal kaaluda investeerimist, on oluline meeles pidada, et investeerimisotsused peaksid põhinema mitmetel teguritel, sealhulgas isiklik riskitaluvus, finantsolukord ja pikaajalised eesmärgid. Enne investeerimisotsuse tegemist tasub alati hoolikalt analüüsida ja vajadusel konsulteerida finantsnõustajaga.

Lisaks nendele valdkondadele või sektoritele on oluline arvestada ka mõningate üldiste trendidega, mis võivad mõjutada investeerimisvõimalusi 2024. aastal.

Roheline tehnoloogia ja jätkusuutlikud investeeringud: Kuigi rohetehnoloogia võib olla praegu surve all, kuna ESG fondidest raha väljavoolamine on olnud märgatav, on jätkusuutlikkusele suunatud investeeringutel endiselt pikaajaline potentsiaal. Energiasektor võib läbida muutusi ja valitsuste surve roheliste algatuste osas võib suurendada taastuvenergia investeeringute atraktiivsust.

Geopoliitilised riskid: Praegu on maailmas mitmeid konflikte ja nende eskaleerumine võib mõjutada globaalset majandust, eriti energiahindu. Seetõttu võivad need riskid mõjutada ka investeerimiskeskkonda.

Intressimäärade liikumised ja USA presidendivalimised: Intressimäärade ootuste ja USA poliitilise stabiilsuse mõju turgudele on oluline jälgida. USA presidendivalimised võivad põhjustada muutusi seoses majanduspoliitikaga, millel võib olla mõju nii kohalikule kui ka globaalsele majandusele.

Inflatsiooni ja majanduskasvu tasakaal: Hoolimata inflatsiooni kontrollimise meetmetest võib inflatsioon jätkuvalt olla murettekitav tegur. Majanduskasvu ja inflatsiooni tasakaal on oluline mõjutaja investeerimisotsuste tegemisel.

Kokkuvõttes võib 2024. aasta olla stabiilsem aasta, kus aktsiaturud liiguvad pigem külgsuunas. Investeerimisvõimalused võivad olla vähem esiletungivad kui varasematel aastatel, mistõttu võivad võlakirjainvesteeringud ja mõistlikud tähtajalised hoiused olla mõistlikud alternatiivid. Selle aasta edu sõltub mitmetest muutujatest, mis nõuab investeerimisotsuste tegemisel põhjalikku kaalumist ja hoolikat jälgimist.