Mis toimub Keskerakonnas?

Eesti poliitmaastik tunnetab märgatavat muutust, kus Keskerakonnast on lahkunud umbes 50 liiget, sealhulgas kuus riigikogulast. See ootamatu liikmete arvu vähenemine tekitab muret erakonna stabiilsuse ning poliitilise atmosfääri suhtes riigis.

Keskerakond on Eesti poliitmaastikul olnud mõjukas jõud, kuid selle täna toimunud liikmete arvu vähenemine on murettekitav ja paneb küsima põhjuseid selle taga.

Vaatamata sellele, et Keskerakond on ajalooliselt olnud üks populaarsemaid parteisid, on poliitilised liikumised alati dünaamilised. Täna täheldatud liikmete arvu vähenemine võib olla tingitud mitmetest põhjustest, mis kumuleerudes on mõjutanud partei populaarsust ja liikmeskonda.

Tanel Kiik jagas omi mõtteid nende lahkumiste põhjustest. Ta kinnitas, et viimastel päevadel on erakonnast lahkunud kümmekond inimest ning see arv on ulatunud nüüdseks ligikaudu 50 inimeseni. Lahkumisavaldusi esitati kiiresti, eriti pärast seda, kui Kiik ja teised tuntud Keskerakonna liikmed teatasid oma erakonnast lahkumisest.

Olukord ei piirdu ainult nende lahkumistega. Kiik vihjas, et mitmed teised erakonnaliikmed on väljendanud kaalutlusi erakonnast lahkuda, kuid nende nimed avalikkuse ette toomisega ta ei soovinud tegeleda, öeldes, et nemad peaksid ise oma otsused avalikustama.

Eriti kohalikul tasandil arutatakse aktiivselt alternatiivseid võimalusi. Mitmed Keskerakonna liikmed kaaluvad kohalikel valimistel osalemist kas iseseisvalt või mõnes teises erakonnas. Järgmised kohalikud valimised leiavad aset järgmise aasta sügisel.

Küsimusele, kas Keskerakond marginaliseerub, vastates jäi Kiik ettevaatlikuks, rõhutades, et erakonna tulevik sõltub tema juhtidest. Ta selgitas, et tema otsus lahkuda oli seotud eelkõige riigi tasandi poliitika ja maailmavaatega ning vähem pealinnas toimuvaga.

Kiik võeti vastu mitmete teiste parlamendierakondade poolt, välja arvatud EKRE. Miks ta ei valinud Reformierakonda, vaid sotsiaaldemokraatide ridu? Kiik selgitas, et tema maailmavaateline suundumus ja poliitilised veendumused leidsid rohkem kokkupuudet sotsiaaldemokraatide platvormiga ning tema arvates on sotsiaaldemokraatidel oluline roll tasakaalustada suhteliselt parempoolset kohalikku poliitilist maastikku.

See oluline liikmete lahkumine Keskerakonnast kerkib esile küsimustega erakonna tuleviku kohta ning sellel võib olla laiem mõju Eesti poliitilisele maastikule.

Keskerakond on üks Eesti juhtivatest erakondadest, millel on pikk ja mitmekesine ajalugu. Erakond loodi 1991. aastal, olles üks esimesi poliitilisi liikumisi pärast Eesti iseseisvuse taastamist. Selle asutajate hulgas oli ka Edgar Savisaar, kes oli erakonna juht pikka aega ja mängis olulist rolli selle kujunemises.

Keskerakonna algusaastatel oli selle fookus peamiselt keskendumisel eelkõige venekeelse elanikkonna huvidele ning olulisteks teemadeks olid keelepoliitika ja kodakondsusküsimused. See oli erakond, mis püüdis esindada ka neid Eesti elanikke, kelle emakeeleks oli vene keel ning kes olid tugevalt seotud Nõukogude Liidu ajalooga.

Aja jooksul on erakond kohanenud ja muutunud, laiendades oma platvormi, et haarata laiemat valijaskonda. Keskendumine sotsiaalsetele ja majanduslikele küsimustele on aastate jooksul muutunud olulisemaks, pidades silmas mitte ainult etnilist päritolu, vaid ka erinevaid sotsiaalseid rühmi ja kogukondi.

Erakonna esimehe roll on olnud alati oluline. Edgar Savisaar oli märkimisväärne figuur erakonna juhtimises aastaid. Tema karismaatiline juhtimisstiil ja poliitiline kogemus aitasid erakonnal saavutada märkimisväärset edu valimistel. Pärast Savisaare tagasitõmbumist sai erakonna esimeheks Jüri Ratas, kes juhtis Keskerakonda kuni 2020. aastani. Ratas oli ka peaminister, viies Keskerakonna valitsusse nii kesk- kui ka parempoolsete erakondadega. Hetkel on erakonna esimeheks Mihhail Kõlvart.

Keskerakonna ajalugu on olnud mitmekesine ja täis väljakutseid, kuid erakond on suutnud püsida olulise poliitilise jõuna Eestis, pakkudes oma platvormi kaudu erinevatele valijatele võimalust oma hääle kuuldavaks tegemiseks ning olles osa olulistest valitsuskoalitsioonidest Eesti poliitikas. Mis saab aga neist edasi? Eks seda näitab aeg.